Mentorschap

Mentorschap

Er zijn mensen die ten gevolge van een ziekte of aandoening, moeite hebben met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven.

Bijvoorbeeld:

  • het regelen van het huishouden
  • het zoeken naar andere woonruimte
  • een bepaalde keuze moeten maken voor een medische behandeling
  • het regelen van aanpassingen in uw woning.

Soms is er de mogelijkheid om dit door een familielid, vriend of kennis te laten verzorgen in de vorm  rol van mantelzorger.

Het komt echter voor dat in deze drukke tijd deze mensen er niet altijd voor in de gelegenheid zijn. In dat geval kan Stichting Ibb als mentor uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor er altijd naar streven de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Dan zijn bewindvoerder en mentor vaak dezelfde persoon. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken en zorg is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële zaken gaat.

Contactgegevens:

Postbus 205

2290 AE Wateringen

T. 088 120 2100

info@sibb.nl

© 2019 - Sibb - Alle rechten voorbehouden