Bewindvoering

Bewindvoering

De kantonrechter kan iemand die lichamelijk en / of geestelijk niet in staat is om zijn financiële zaken te regelen onder bewind stellen. Stichting Ibb kan in dat geval het beheer over geld en goederen worden toegekend. Stichting Ibb, indien mogelijk, het beheer over geld en goederen in goed overleg met de cliënt laten plaatsvinden. U bent echter niet meer zelfstandig bevoegd om hierover te beslissen.

Van de zijde van de rechter vindt er streng toezicht plaats. Voor het uitvoeren van bepaalde taken dient de bewindvoerder eerst toestemming van de kantonrechter te verkrijgen. Vanzelfsprekend volgt Stichting Ibb alle wettelijke eisen stipt op.

Onderbewindstelling vindt vaak plaats in geval van een geestelijke of lichamelijke handicap maar ook in geval van ziekte, ouderdom, problematische schulden of een verslaving.

Tot de werkzaamheden van Stichting Ibb behoren:

  • Het regelen van alle financiële zaken.
  • Belastingaangifte box 1.
  • Verzoek tot kwijtschelding van heffingen
  • Aanvragen van (indien van toepassing) huurtoeslag, zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag.
  • Aanvragen van bijzondere bijstand
  • Aanvragen van gemeente voorzieningen (bijv. Ooievaarspas of taxibus )
  • Het regelmatig onderhouden van contact met cliënt(e).

Contactgegevens:

Postbus 205

2290 AE Wateringen

T. 088 120 2100

info@sibb.nl

© 2019 - Sibb - Alle rechten voorbehouden