Inkomensbeheer

Inkomensbeheer

In geval van inkomensbeheer geeft u uw administratieve taken op basis van vrijwilligheid uit handen aan Stichting Ibb. De taak van Stichting Ibb heeft met name betrekking op het uitvoeren van administratieve taken. Daarbij kunt u denken aan het verrichten van de maandelijkse betalingen, het ter beschikking stellen van leefgeld, het gezamenlijk vaststellen van een budget en het verwerven van inkomen. Ook wordt er een inventarisatie van de schulden en indien nodig betaalafspraken met schuldeisers gemaakt. Het doel van inkomensbeheer is er met name in gelegen om te bewaken dat u uw financiën op orde heeft.

Het niet op orde hebben van uw financiële positie kan tot gevolg hebben dat u in staat van faillissement wordt verklaard of een beroep moet doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Vanzelfsprekend voert Stichting Ibb haar taken in goed overleg met u uit. Alle afspraken worden bovendien schriftelijk vastgelegd.

Uw ontvangt inloggegevens voor het digitale dossier of elke maand een financieel overzicht per post waaruit u precies kunt opmaken welke maandelijkse betalingen er zijn gedaan en hoe wij uw financiële zaken behandelen en  af handelen.

Contactgegevens:

Postbus 205

2290 AE Wateringen

T. 088 120 2100

info@sibb.nl

© 2019 - Sibb - Alle rechten voorbehouden