Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes.


Bewindvoering

De kantonrechter kan iemand die lichamelijk en / of geestelijk niet in staat is om zijn financiële zaken te regelen onder bewind stellen. SIBB kan in dat geval het beheer over geld en goederen worden toegekend. SIBB zal, indien mogelijk, het beheer over geld en goederen in goed overleg met de cliënt laten plaatsvinden. U bent echter niet meer zelfstandig bevoegd om hierover te beslissen.

 

Van de zijde van de rechter vindt er streng toezicht plaats. Voor het uitvoeren van bepaalde taken dient de bewindvoerder eerst toestemming van de kantonrechter te verkrijgen. Vanzelfsprekend volgt SIBB alle wettelijke eisen stipt op.

 

Onderbewindstelling vindt vaak plaats in geval van een geestelijke of lichamelijke handicap maar ook in geval van ziekte, ouderdom of een verslaving.

 

Tot de werkzaamheden van SIBB behoren:
- Het regelen van alle financiële zaken.
- Belastingaangifte box 1.
- Verzoek tot kwijtschelding van heffingen
- Aanvragen van (indien van toepassing) huurtoeslag, zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag.
- Aanvragen van bijzondere bijstand
- Aanvragen van gemeente voorzieningen (bijv. Ooievaarspas, taxibus, )
- Het regelmatig onderhouden van contact met cliënt(e).

Contactgegevens:

Postbus 205

2290 AE Wateringen


T. 088 120 2100

info@sibb.nl